21 ѧ֧ݧ, ӧܧ֧֧ߧ

էҧߧ

ѧߧ

ڧ

ܧߧާڧܧ

ڧ٧ߧ֧

ڧߧѧߧ

֧էӧڧاڧާ

ݧ

Hi-Tech

ӧ

ڧݧ

ѧߧ֧ܧڧ ֧ܧ | ӧ

֧ߧܧڧ ֧ߧڧ

է ݧڧ ҧѧ٧ӧѧߧڧ ӧ

ӧڧا֧ߧڧ ҧݧ ܧӧ

ѧ է֧ӧ֧ݧ֧ ѧߧ ԧ֧ߧ֧ڧ֧ܧڧ ܧ ݧڧ

ڧ֧էڧߧ֧ۧ

ѧӧߧڧܧ ?? | ӧ

ݧߧ ѧӧ | ӧ

?? ֧ԧڧߧѧ | ӧ

ڧߧ ӧ ѧէ ҧ֧ۧߧڧܧӧ, ѧ٧ӧѧߧߧ ߧ֧ӧѧ ѧڧ֧ݧߧ ֧ܧߧܧڧ ݧ֧ӧԧ ݧ֧

ڧ ݧѧߧ 3 ԧէ ڧߧէ ֧, է֧ާѧڧ ֧֧

֧ӧ ߧѧߧ֧ 5 ݧ֧ ֧ܧڧ ֧֧ҧѧݧߧ ѧѧݧڧ

ڧާ ѧݧѧҧܧڧ 4 ԧէ ֧ӧ֧֧ߧߧ ֧ԧ֧ߧ֧

ѧѧ էѧܧ 3 ާ֧ ֧ާѧڧ ֧֧